Pred več stoletji je v okljuku Krke blizu Dobrave in nedaleč od vasi Drama na ledini Otok, kjer so danes travniki in polja, stala urbana naselbina. Ne vemo natančno, kdaj je nastala, morda v 11. ali vsaj v […]