Ob napadu Turkov so prebivalci Otoka želeli rešiti najbolj dragocene stvari (zlato, zlati zvon, denar,…), zato so jih naložili na ladjo. Z ladjo so želeli odpluti proti Hrvaški. Žal pa so ladjo preveč naložili, zato je na prvem […]