Strateško pomembna lega ob Krki, uravnan kraški svet, ugodne klimatske razmere in odprtost proti Panonski nižini so trgu omogočili gospodarski, politični, kulturni in družbeni razvoj. Vrhunec je dosegel v 13. in v 14. stoletju, ko je bil zaradi […]