Gutenwerd je doslej edina opuščena srednjeveška naselbina na slovenskem ozemlju, ki so jo odkrili in raziskovali arheologi. Zaradi svoje ohranjenosti je izjemna tudi v evropskem merilu, saj tako dobro ohranjenih urbanih naselij iz srednjega veka skorajda ni. Raziskave […]