Z novimi raziskavami bi radi dopolnili in razširili védenje o obstoju Gutenwerda kot izjemnega arheološkega najdišča in odličnega primera opuščene srednjeveške urbane naselbine. Želimo dobiti vpogled v topografijo srednjeveške naselbine. Nameravamo izdelati načrt nadaljnjih raziskav naselbine in njene […]