Z novimi raziskavami bi radi dopolnili in razširili védenje o obstoju Gutenwerda kot izjemnega arheološkega najdišča in odličnega primera opuščene srednjeveške urbane naselbine. Želimo dobiti vpogled v topografijo srednjeveške naselbine. Nameravamo izdelati načrt nadaljnjih raziskav naselbine in njene vloge v srednjeveški pokrajini. Prav tako želimo okrepiti zavest o pomenu varovanja in prezentiranja arheološkega najdišča Gutenwerda na Otoku pri Dobravi. Tu se kažejo možnosti za vključevanje lokalne skupnosti, tako glede izobraževanja in vzgoje mladih generacij o naši kulturni dediščini (osnovna šola) kot tudi glede turističnega razvoja tega območja.

LIDAR oziroma lasersko skeniranje zemeljskega površja iz zraka je geodetska metoda, zelo uporabna tudi v arheologiji. Na lidarskem posnetku območja Otoka pri Dobravi je mogoče razpoznati staro strugo Krke (vir: Agencija RS za okolje).