Na podlagi dokumentacije z arheoloških raziskav s sodobnimi neporušnimi prospekcijskimi metodami (terenski pregledi, aerofotografija, lidar, geofizikalne meritve merjenja električne upornosti tal in magnetometrija ter georadarske meritve) želimo ugotoviti natančen obseg najdišča, raster urbane površine, velikost in razporeditev posameznih […]