V petek, 18. 6. 2021, je v Gasilskem domu Dobrava potekal zanimiv kulturni popoldan. Tema kulturnega popoldneva se je nanašala na predstavitev novih arheoloških izsledkov na območju nekdanjega srednjeveškega trga Gutenwerd. Pod okriljem Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete […]
Oddelek za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani in Narodni muzej Slovenije vabita na predstavitev nove raziskave opuščene srednjeveške naselbine Gutenwerd (Otok pri Dobravi). Raziskave bodo predstavljene 18. junija 2021 ob 18:00 v Gasilskem domu v Dobravi pri […]
V petek, 11. 6. 2021, je na OŠ Stopiče potekal kulturni dan, v sklopu katerega so sedmošolci spoznavali srednjeveški trg Gutenwerd. Ogledali so si razstavo o trgu, ki gostuje na osnovni šoli ter se po izvedenem kulturnem dnevu […]
– Spust od Gutenwerda do Dolenjskih Benetk – Bogastvo reke Krke je že v preteklosti omogočilo naselitev prebivalstva ob njej ter izkoriščanje njenega vodnega vira. V nekdanjem okljuku reke Krke, na območju, kjer je nekoč stal srednjeveški trg […]
Ob napadu Turkov so prebivalci Otoka želeli rešiti najbolj dragocene stvari (zlato, zlati zvon, denar,…), zato so jih naložili na ladjo. Z ladjo so želeli odpluti proti Hrvaški. Žal pa so ladjo preveč naložili, zato je na prvem […]
Med 8. in 19. 3. 2021 študentje in študentke Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom izr. prof. dr. Katarine Predovnik opravljajo arheološke raziskave na območju opuščenega srednjeveškega trga Gutenwerd med Dramo in Dobravo. Uporabljajo […]
Pred več stoletji je v okljuku Krke blizu Dobrave in nedaleč od vasi Drama na ledini Otok, kjer so danes travniki in polja, stala urbana naselbina. Ne vemo natančno, kdaj je nastala, morda v 11. ali vsaj v […]
Strateško pomembna lega ob Krki, uravnan kraški svet, ugodne klimatske razmere in odprtost proti Panonski nižini so trgu omogočili gospodarski, politični, kulturni in družbeni razvoj. Vrhunec je dosegel v 13. in v 14. stoletju, ko je bil zaradi […]
Gutenwerd ni bil navadna naselbina na podeželju – bil je trg, torej naselbina z značilnostmi urbanega življenja, z vlogo in pravicami, ki so jih imeli njegovi prebivalci – tržani, podobno kot so jih imeli meščani srednjeveških mest. Prek […]
Sistematične arheološke raziskave najdišča je predvsem v 60. in 70. v letih prejšnjega stoletja opravil Narodni muzej iz Ljubljane oziroma njegov Center za srednjeveško arheologijo pod vodstvom dr. Vinka Šribarja in dr. Vide Stare, in sicer na pobudo […]