V Narodnem muzeju Slovenije je v pripravi nova razstava o srednjeveškem trgu Gutenwerd. Odprtje razstave z naslovom “Nekoč je bil Gutenwerd” bo 30. januarja 2024 v Narodnem muzeju Slovenije (Muzejska 1, Ljubljana), razstavo pa si bo mogoče ogledati vse do 3. novembra 2024.

Srednjeveška trška naselbina Gutenwerd je doslej edina arheološko raziskana opuščena naselbina iz časa srednjega veka v Sloveniji. Arheologi so pri raziskavah trga pridobili obilo informacij o samem naselju, njegovi ureditvi ter tudi o življenju v njem.

Na razstavi bodo predstavljene dosedanje raziskave in njihovi rezultati, predvsem iz izkopavanj v letih 1967-1984, pa tudi nekatera nova spoznanja z raziskav najdišča in predmetov v zadnjih treh letih. Arheološki predmeti, pisni dokumenti in likovne upodobitve, replike predmetov in rekonstrukcije ambientov ter kratki filmski posnetki bodo prikazali vlogo in pomen Gutenwerda v srednjeveški pokrajini ob Krki, zgodovinske okoliščine njegovega nastanka in razvoja, vsakdanje življenje prebivalcev. Poseben del razstave bo prikazal, kako in zakaj je naselje propadlo, posebej usodni napad osmanskih Turkov leta 1473.

Več informacij o Gutenwerdu in o razstavi razstavi lahko dobite na straneh Narodnega muzeja Slovenije in tudi v medijih.

Zračni posnetek Otoka pri Dobravi, kjer je stal srednjeveški trg Gutenwerd. Vse, kar je ostalo od nekdaj pomembne naselbine, je cerkev sv. Nikolaja. Foto: Andrej Gaspari.