V petek, 18. 6. 2021, je v Gasilskem domu Dobrava potekal zanimiv kulturni popoldan. Tema kulturnega popoldneva se je nanašala na predstavitev novih arheoloških izsledkov na območju nekdanjega srednjeveškega trga Gutenwerd.

Pod okriljem Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izr. prof. dr. Katarina Predovnik skupaj v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije predstavila novosti s področja arheološkega terenskega dela na tem območju, ki ga je skupaj s študenti arheologije opravila marca 2021. Delo, ki so ga opravili, temelji na sodobni neinvazivni metodi pregledovanja terena, t.j. lokacijski analiza pojavnosti najdb na terenu in analizi posnetkov terena iz zraka. Raziskave so potrdile, da je na območju nekdanjega Gutenwerdu nekoč resnično stala naselbina oziroma trg, ki je na vseh področjih konkurirala ostalim naselbinam tistega časa v njegovi bližnji in daljni okolici. Najdeno je bilo veliko lončenih fragmentov, nekaj ostankov žlindre, gradbenega materiala in drugih ostankov, ki pričajo o obstoju trga. Prišli so do novih spoznanj glede velikosti trga, ki je kot kaže, obsegal vsaj še eno cesto in še več zgradb, ki do sedaj še niso bile odkrite.

izr. prof. dr. Katarina Predovnik in dr. Tomaž Nabergoj

Kustos Narodnega muzeja Slovenije, dr. Tomaž Nabergoj, je predstavitev podkrepil z že zbranim materialnim gradivom, ki ga hrani muzej ter k sodelovanju povabil tudi lokalno skupnost. K zaključku predstavitve v gasilskem domu je pristopil še Mitja Simič, direktor Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Novo mesto. Predstavil je osnutek označbe kulturnega spomenika Gutenwerd, ki bo v kratkem postavljena na sami lokaciji. Po zaključku predstavitev v gasilskem domu je sledil še ogled terena, kjer je nekoč stal Gutenwerd. Obiskovalci kulturnega popoldneva so si lahko skupaj z vodilnimi strokovnjaki za raziskovanje srednjega veka pobliže ogledali nekaj ostankov nekdanjega trga ter se seznanili z arheološkimi ostalinami na tem območju.

Galerija