Med 8. in 19. 3. 2021 študentje in študentke Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani pod vodstvom izr. prof. dr. Katarine Predovnik opravljajo arheološke raziskave na območju opuščenega srednjeveškega trga Gutenwerd med Dramo in Dobravo. Uporabljajo metodo površinskega terenskega pregleda, pri kateri na sistematičen način zbirajo črepinje lončenih posod, kose žlindre, stekla, železnih idr. predmetov, ki ležijo na preoranih njivskih površinah. Ko bodo najdbe pobrane, sledijo čiščenje, sortiranje in štetje zbranega gradiva. Iz površinske razporeditve najdb in njihove gostote bodo poskušali razbrati, kje je bilo stanovanjsko jedro nekdanjega naselja, kje so potekale obrtne dejavnosti, kot je denimo železarstvo in kovaštvo, pa tudi, kako veliko je naselje sploh bilo. Raziskave potekajo v sodelovanju z Narodnim muzejem Slovenije in pod strokovnim nadzorom novomeške območne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Raziskovalci se zahvaljujejo vsem lastnikom parcel za dovoljenje, da lahko raziskujejo na njihovi posesti.