Sistematične arheološke raziskave najdišča je predvsem v 60. in 70. v letih prejšnjega stoletja opravil Narodni muzej iz Ljubljane oziroma njegov Center za srednjeveško arheologijo pod vodstvom dr. Vinka Šribarja in dr. Vide Stare, in sicer na pobudo zgodovinarja dr. Ferda Gestrina. V letih 1967 in 1968 so opravili topografske preglede in tako ugotovili lego in obseg najdišča. V naslednjih 15 letih so sledila arheološka izkopavanja, pri katerih so sodelovali tudi domačini iz okoliških vasi.